Jegerprøvekurs

Alle som vil jakte eller drive fangst må først gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. FJFF har i over 20 år ført  nærmere 400 jegere frem til bestått eksamen gjennom det praktisk obligatoriske jegerprøvekurset.

Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre, og på våre kurs er det vanligvis en god blanding i både alder og kjønn.

14 - åringer kan også delta på opplæringsjakt på småvilt før de tar jegerprøven. For personer over 16 år skal jegerprøven være avlagt og bestått.

Kurset gjennomføres i samarbeid med det lokale skytterlaget, hvor den praktiske treningen med rifleskyting foregår. Hagleskytingen gjennomføres på FJFFs lerduebane.  

Det obligatoriske jegerprøvekurset er lagt opp med teori og praksis. Etter gjennomført kurs må det avlegges en teoretisk eksamen som avholdes av Utvalget for fisk og vil i Nes kommune (Viltnemda).

jegerprøve