Om Fenstad Jeger- og Fiskerforening

 

Fenstad Jeger- og Fiskerforening ble etablert i 1928.
Foreningen ledes av ett styre på seks tillitsvalgte og har over 200 medlemmer.
Fenstad JFF har org nr 816 794 102, og er registrert som "Grasrot-mottaker" i Norsk Tipping.
 
Fenstad JFF er medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund, og organisert under
fylkeslaget NJFF Akershus, ca 12.000 medlemmer, som igjen er organisert av Norges JFF ca 110.000 medlemmer, fordelt på nesten 600 foreninger og 19 fylkeslag.
Norges Jeger- og Fiskerforbund er landets største riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske.

Fenstad JFF er i samarbeid med grunneierne i Vorma Øst Utmarkslag, og vi tilbyr småviltjakt og fiske i Fenstad.
NB! Må være medlem i Fenstad JFF for å løse småviltkort.

Fenstad JFF jobber for å ivareta, og tilrettelegge for våre medlemmers interesser innen jakt, fiske og friluftsliv. Vi gjennomfører også en rekke aktiviteter gjennom året.

Ønsker du å bli medlem? Gå inn på linken under, velg Lokallag og finn oss frem under lokallag i Akershus.

https://minside.njff.no/Portal/forms/index#directmember

Hilsen
Styret i Fenstad Jeger-og Fiskerforening

Kontakt mail: Fenstadjff@outlook.com