Småviltjakt

Jaktterrenget for småvilt er på ca 30.000 dekar og grenser mot Vøyen terrenget i sør, Skogbygda i øst, Eidsvoll i nord og mot riksveg 177 i vest.

Variert god biotop med både gammelskog og myrer. Har gode bestander for tiden, både når det gjelder hare og skogsfugl.

Foreningen har kart over terrenget. Jakttider 10/09-04/10 første periode, og 15/10-23/12 andre periode. (reguleres hvert år). Vinterjakt på hare fra 2/1 til 28/2 hvis snøforholdene tilsier det.

Kontakt jaktledere i elglagene for informasjon om hvor de jakter under samjakten. (i starten av andre periode, til de har fylt opp kvotene)

Husk rødt hodeplagg under jakten.

For kart eller ytterligere informasjon vedr småviltjakten: Dag Smedsrud, 91 13 55 24 

Kortpriser småviltjakt fenstad jff

Du måvære medlem i foreningen for å løse småviltkort

 
  • Årskort uten hund 750,-
  • Årskort med hund 950,-
  • Årskort junior under 25 år 300,-
  • Gjestekort/dagskort 275,- (må være i følge med medlem)
  • Gjestekort 2 dagerskort 375,- (må være i følge med medlem)
  • Revejakt-kort  kr 0,- (må ha revejaktkort for revejakt)

Parkeringskort skal ligge synlig i bilen. Kortet viser bilens eier, hva du jakter etc. Kort utleveres ved kjøp av jaktkort.

Kontaktperson ifm jaktkort: 

Knut Kårstad e-mail: kkaars@online.no (fra 10/9 til 24/9)
Tor Brenni e-mail: tor@palfinger.no (fra 24/9 og ut sesongen)